Co dien tu vina

×

TẢI VỀ

Lưu ý khi tải về

1. Các đường link phía dưới có host từ google drive, vì vậy khi click vào thường sẽ có 2 thông báo là file quá lớn nên không xem trực tiếp được, và thông báo xác nhận là bạn muốn tải xuống không?.

Vậy các bạn cứ đồng ý thì sẽ tải được file.

2. Một số file có đuôi chấm .ISO, các bạn có thể giải nén trực tiếp hoặc dùng phần mềm ultraiso

3. Các bạn có thể yêu cầu phần mềm về mail: luumanhson@gmail.com

Chúc các bạn học tốt vui.

STT                    TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ

     1   Nhiều tài liệu liên quan ngành cơ điện tử xem tại đây

     2    Tài liệu MatLab

     3    Tài liệu MatLab + bài giảng ( Thực hành) 

     4    Tổng hợp tài liệu hướng dẫn lập trình arduino

          Thư viện arduino trên phần mềm mô phỏng proteus.

     5   Tài liệu hướng dẫn lập trình vi điều khiển PIC

     6    Khí nén thủy lực ( thầy M.Sơn)

           Khí nén festo ( thầy Vương)

          HE THONG DIEU KHIEN BANG KHI NEN-PTS.NGUYEN NGOC PHUONG 

          HE THONG DIEU KHIEN BANG THUY LUC-PTS.NGUYEN NGOC PHUONG

     7    Lập trình C++ ( thầy M.Sơn)

            Lập trình C#

     8    Robot Công nghiệp ( thầy M.Sơn)

     9    Tài liệu lập trình vi điều khiển AVR ( thầy Chuyên)

    10  Tài liệu lập trình PLC Delta 

    11  Tài liệu đồ họa kỹ thuật autocad + inventer + solidwork của thầy Tin

    12    Tài liệu solidwork ( thầy Chánh Tín)

STT                    PHẦN MỀM VI ĐIỀU KHIỂN

     1    Arduino - Lập trình vi điều khiển Arduino

     2    Terminal - Dùng để test hoặc giao tiếp cổng COM

     3    Virtual.Serial.Port.Driver.6.9.1.134.cracked

     4    Proteus - Mô phỏng mạch điện 

     5    Progisp 1.72 ( phần mềm nạp 89 và atmega, dùng cho mạch usbasp)

     6    Phần mềm lập trình KeilC.5 cho ARM (có file crack)

     7    Phần mềm lập trình ngôn ngữ LADDER cho arduino

     8    Phần mềm lập trình STM8

     9    PICkit 2_ phần mềm nạp cho vi điều khiển PIC.

           PICkit 3_ phần mềm nạp cho vi điều khiển PIC.  

     10   PIC_C_ phần mềm lập trình vi điều khiển PIC.

     11   MPLAB_IDE_ phần mềm lập trình vi điều khiển PIC.

     12   Mikroc_pro_dspic phần mềm lập trình vi điều khiển PIC.

     13   Codevision avr phần mềm lập trình vi điều khiển AVR.

STT                     DRIVER MẠCH NẠP VI ĐIỀU KHIỂN

    1    Driver CH340 usb-uart, dùng cho mạch arduino Uno (link cập nhật 06/06/18)

     2    Driver PL2303, giao tiêp cổng USB - COM.

     3    Dirver  USBasp x86 x64 - Mạch nạp 89 và ATMEGA

     4    Driver máy scan canon lide 110 

     5    Phần mềm scan cho máy scan canon lide 110 

     6    Driver stlink v2 nạp stm8 và stm32 

  STT                    PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ

     1    MatLab 2013 (x86,x64)

     2    SolidWorks 2013 x64

     3    AutoCad2011 x32  và file của cô Hồng AutoCad2010 x32 

     4    AutoCad 2011 x64  và file của cô Hồng AutoCad 2010 x64   

     5    AutoCad 2012 x64

     6    Pro Engineer 4.0

     7    Inventer 2013(64bit x 32bit) 

           Inventer 2015 (64bit ) Cô Hồng

     8   Festo fluidsim 3.6 - Mô phỏng khí nén - thủy lực

     9    Orcad 9.2 (x86) - Thiết kế mạch điện

     10  fs capture - phần mềm chụp và ghi màn hình destop

     11  FX Trainning - phần mềm học lập trình PLC mitsubishi

     12  SSCNC - phần mềm mô phỏng CNC

     13  Automation ( phần mềm mô phỏng điện công nghiệp)

     14  Mitsubishi Sofware (GX Work + GT Work) lập trình PLC Mitsubishi + mô phỏng HMI,

     15  Cutviewer_cnc (Mill + Turn) mô phỏng gia công CNC

     16  CATIA5R (Của thầy Trang)

 STT                    PHẦN MỀM TIN HỌC                     

1. Adobe Photoshop CS6