Co dien tu vina

×

LỜI GIỚI THIỆU

Phòng thí nghiệm Cơ điện tử thuộc khoa Cơ khí, được thành lập nhằm mục đích tạo điều kiện nghiên cứu cho toàn thể giảng viên, sinh viên yêu thích và đam mê công nghệ tại trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như là nơi để toàn thể các thành viên trong phòng nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm, phát triển các ý tưởng có tính thực tế áp dụng trong đời sống và xã hội.

Ngoài các hoạt động nội bộ phòng thí nghiệm cơ điện tử sẵn sàng hợp tác và hổ trở đối tác là tư nhân hoặc doanh nghiệp. Dựa trên phương châm đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng phát triển.

Phòng thí nghiệm cơ điện tử không ngừng nổ lực để góp phần xây dựng và phát triển công nghệ nước nhà.

Với vai trò là khách hàng cũng như đối tác của phòng thí nghiệm cơ điện tử bạn phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Cám ơn bạn đã ủng hộ phòng thí nghiệm cơ điện tử.

Được đảm bảo trên tinh thần trách nhiệm và uy tín của hai bên.