Co dien tu vina

×
Trụ đồng loại cái-cái hoặc đực -cái (bịch 4 cái)

Trụ Đồng Cái Cái
+ Độ dài : 20mm,10mm
+ Loại: 2 đầu cái
Trụ đồng đực cái
+ Độ dài : 40mm, 30mm, 20mm, 10mm
+ Loại: 1 đầu đực, 1 đầu cái.

Phù hợp với ốc M3 (3mm) rất phổ thông , sử dụng cho việc bắt vào bo mạch, tạo khoảng cách với mặt sàn hay chồng các PCB lên với nhau

4,000đ

Đặt mua qua hotline (8:00 - 20:30)

0911.441.300

Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Trụ Đồng Cái Cái
+ Độ dài : 20mm,10mm
+ Loại: 2 đầu cái
Trụ đồng đực cái
+ Độ dài : 40mm, 30mm, 20mm, 10mm
+ Loại: 1 đầu đực, 1 đầu cái.

Phù hợp với ốc M3 (3mm) rất phổ thông , sử dụng cho việc bắt vào bo mạch, tạo khoảng cách với mặt sàn hay chồng các PCB lên với nhau