Co dien tu vina

×
MẠCH ARDUINO UNO R3 (CH340 driver) chip dán CÓ KÈM CÁP

Chip điều khiển chính: ATmega328

Nguồn nuôi mạch: 5V

Nguồn ngoài( cắm từ giắc tròn DC): Khuyên dùng 7-9V để đảm bảo mạch hoạt động tốt. Nếu bạn cắm 12V thì IC ổn áp rất dễ chết và gây hư hỏng mạch

 

Số chân Digital: 14 (hỗ trợ 6 chân PWM)

Số chân Analog: 6

Dòng ra trên chân digital: tối đa 40 mA 

Dòng ra trên chân 5V: 500 mA

Dòng ra trên chân 3.3V: 50 mA

Dung lượng bộ nhớ Flash: 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader

SRAM: 2 KB (ATmega328)

EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

Tốc độ: 16 MHz

Driver Arduino R3 chip dan

120,000đ

Đặt mua qua hotline (8:00 - 20:30)

0911.441.300

Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Chip điều khiển chính: ATmega328

Nguồn nuôi mạch: 5V

Nguồn ngoài( cắm từ giắc tròn DC): Khuyên dùng 7-9V để đảm bảo mạch hoạt động tốt. Nếu bạn cắm 12V thì IC ổn áp rất dễ chết và gây hư hỏng mạch

 

Số chân Digital: 14 (hỗ trợ 6 chân PWM)

Số chân Analog: 6

Dòng ra trên chân digital: tối đa 40 mA 

Dòng ra trên chân 5V: 500 mA

Dòng ra trên chân 3.3V: 50 mA

Dung lượng bộ nhớ Flash: 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader

SRAM: 2 KB (ATmega328)

EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

Tốc độ: 16 MHz

Driver Arduino R3 chip dan