Co dien tu vina

×
MẠCH ARDUINO NANO (CH340)

        

70,000đ

Đặt mua qua hotline (8:00 - 20:30)

0911.441.300

Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật:

Vi điều khiển: ATmega168 

Điện áp hoạt động 5V 

Điện áp vào 7-12V 

Ngõ I/O: 14 (of which 6 provide PWM output) 

Ngõ vào ADC: 6 

Dòng điện trên mõi chân: 40 mA 

Dòng điện cho chân 3.3V: 50 mA 

Bộ nhớ flash: 32 KB (ATmega328) trong đó 0.5 KB dùng bootloader 

SRAM: 2 KB (ATmega328) 

EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

Tốc độ thạch anh: 16 MHz 

Tải Driver CH340 usb-uart, dùng cho mạch arduino Uno