Co dien tu vina

×
Dây bus 4pin dài 40cm (khoảng cách giữa 2 pin: 2.54 mm)

Tiêu chuẩn 246-24AGW Dây bus 4pin khoảng cách giữa 2 pin: 2.54mm loại dài 40cm

#daybus #daybus4pin #codientuvina

5,000đ

Đặt mua qua hotline (8:00 - 20:30)

0911.441.300

Chia sẻ:

Mô tả sản phẩm

Tiêu chuẩn 246-24AGW Dây bus 4pin khoảng cách giữa 2 pin: 2.54mm loại dài 40cm

#daybus #daybus4pin #codientuvina